Hizmetlerimiz

KOBİ'ler için Danışmanlık Hizmetleri

Stratejik Yönetim, İş Planı Hazırlama ve Uygulama, Küresel Güçlenme ve Uluslararasılaşma

KOBİ'ler için Eğitim Hizmetleri

Uluslararası Pazarlama ve Dış Ticaret, Fizibilite Etüdü ve Fayda Maliyet Analizleri Hazırlama, İş ve Yönetim Geliştirme, Finansman

Kamu Sektörü ve Özel Sektör için Danışmanlık Hizmetleri

Stratejik Yatırım Yönetimi ve Fizibilite Etütleri

IMP³rove lisanslı uygulayıcı kuruluş                              

İnovatif Girişimcilik ve Kurumsal Girişimcilik Üzerine Kendini Değerlendirme Aracı

Projeler

INNOGROW

INNOGROW

Gümüşhane İŞGEM

Bingöl İŞGEM

Bingöl İŞGEM

Haberler & Blog

Top