Admin Yorum yapılmamış

İnternet ve Sosyal Medya Dünyasında İşletmelerin Geleceği

1950’lerde bilgisayarların gelişmesiyle başlayan teknoloji devrimi, 1970’lerde başlayan bilgisayarlar arası veri haberleşmesi ve ardından 1990’lardan beridir insanların hayatında gittikçe daha önemli bir yere sahip olan sosyal medyanın devreye girmesi, insan hayatını bu süreçte önemli ölçüde değiştirmiştir.

Read more

Share This: