Efsa Sabit Yorum yapılmamış

DİVET Projesi’nin 2. Toplantısı 8-9 Temmuz 2019 tarihlerinde Bulgaristan, Sofya’da gerçekleştirildi.

DİVET Projesinin amacı, internet ve sosyal medya üzerinden ihracat yapmayı hedefleyen kişilerin becerilerinin geliştirilmesini sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda ortak ülkelerde pilot eğitimler uygulamak için ortak bir eğitim müfredatı ve değerlendirme kriterleri geliştirilecektir. Ortaklar toplantısının birinci gününde eğitim müfredatı gündemin ilk sırasında yerini almıştır.

İnternet ve sosyal medya üzerinden ihracat faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan becerilerin tanımlanabilmesi amacıyla farklı hedef gruplarla odak grup toplantıları düzenlenmiştir. Toplantı esnasında her ülkede gerçekleştirilen bu toplantıların sonuçları sunulmuştur. Bu doğrultuda eğitim müfredatının temelini oluşturacak ortak bir yeterlilik profili belirlemek amacıyla tartışmalar gerçekleştirilmiştir.  

Toplantının ikinci gününde ise temel konular finansal yönetim ve projenin yaygınlaştırma çalışmaları olmuştur. DİVET Projesi, hem proje hakkında farkındalık yaratmak hem de mesleki eğitim öğrencilerinin istihdam edilebilirlik oranının arttırmak ve KOBİ’lere nitelikli işgücü sağlanmasına katkıda bulunabilmek amacıyla çeşitli sosyal medya platformlarında yaygınlaştırılacaktır. MAKRO tarafından geliştirilen yaygınlaştırma stratejisi sunulmuş ve ortakların katkılarıyla zaman çizelgesi gözden geçirilmiştir. Proje web sitesine divet.eu adresinden, ayrıca Facebook sayfasından ve Linkedin sayfasından erişilebilmektedir.  

Ayrıca harici değerlendirme uzmanı toplantıya katılım sağlayarak projenin etkili bir biçimde yürütebilmesi için yorumlarda bulunmuştur.

Share This:

Bir cevap yazın