IMP³rove lisanslı uygulayıcı kuruluş

 

Şirketimiz Avrupa İnovasyon Yönetimi Akademisi – IMP³rove lisansına sahip uygulayıcı kuruluştur

İnovasyon, her işletmede rekabet gücü ve sürdürülebilir büyüme için önemli bir etkendir. Bu nedenle, inovasyon çalışmalarını başarıya ulaştıracak tüm faaliyetler sistematik bir şekilde yönetilmelidir. IMP³rove inovasyon yönetimi değerlendirmesi (www.improve-innovation.eu) KOBİ’lerin inovasyon yönetim kapasitesinin yapılandırılmış ve etkin bir şekilde değerlendirilmesi için etkili bir araçtır.

Şirketimiz danışmanları, IMP³rove değerlendirmesi üzerine Avrupa İnovasyon Yönetimi Akademisi tarafından sağlanan eğitimleri almış ve uygulama lisansına sahiptir. İnovasyon odaklı şirketlerin IMP³rove Değerlendirmesini tamamlamalarına destek vererek daha iyi inovasyon yönetimine dayanan kârlı büyümeye yönelik bir yol haritası geliştirmek için temel ölçümlemeye yardımcı oluyoruz. IMP³rove ile inovasyon yönetimi konusunda Avrupa standartlarına uygun bir inovasyon yönetimi değerlendirme sistemi sunuyoruz (CEN TS 16555-1, CWA 15899).

IMP³rove KOBİ’lere çeşitli faydalar sağlamaktadır.

IMP³rove, KOBİ’lerin İnovasyon Yönetim Performansının geliştirilmesini sağlamaktadır. Aynı zamanda, Avrupa’daki KOBİ’ler ve onların resmi faaliyetleri hakkında güncel bir profilini çizmektedir. Stratejik odaklanma, uluslararasılaşma, yeniden örgütlenme veya yeni faaliyetler oluşturulması IMP³rove sayesinde gerçekleştirilen iyileştirmelerden sadece bir kısmıdır.

  • Öğrenme deneyimi: IMP³rove anketlerini tamamlayarak inovasyon yönetiminde yeni bir anlayış geliştirmek.
  • Karşılaştırmalı değerlendirme: Rekabetçi zekâ kazanmak ve KOBİ pazarındaki rekabet baskısını anlamak.
  • Uluslararası standartlara uygunluk: IMP³rove sertifikası ile tedarikçi olarak daha iyi bir konumlandırma elde etmek.

IMP³rove Değerlendirmesi, Türkiye’de ve dünyada kendi sektörünüzde faaliyet gösteren firmaların performansına kıyasla kendi inovasyon yönetimi performansınızın net bir şekilde yapılandırılmış profilini çizmektedir. Değerlendirme, şirketlerin inovasyon yönetiminde temel başarı faktörlerini 5 farklı boyutta anlamalarına yardımcı olmaktadır: İnovasyon stratejisi, inovasyon organizasyonu ve kültürü, inovasyon yaşam döngüsü yönetimi, olanak sağlayan faktörler ve inovasyon sonuçları. Avrupa genelinde 7,500’ün üzerinde KOBİ IMP³rove’un değerlendirmesine katılmış ve faydalarından yararlanmaktadır.

Tecrübeli danışmanlarımızın desteğiyle değerlendirmeye katılmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Top