Admin Yorum yapılmamış

İkinci ortaklar toplantısı Londra’da Kingston Üniversite Business School bünyesinde, 18/19 Nisan 2016 tarihinde düzenlendi.

Toplantının ana teması, tüm ortak ülkelerde (Türkiye, İngiltere, Yunanistan, İspanya ve Romanya) eş zamanlı olarak KOBİ ve start-up’ların inovatif girişimci ve kurum içi girişimcileri ile derinlemesine görüşmeler şeklinde gerçekleştirilen geniş çaplı saha araştırması sonuçlarının ülkeler bazında sunularak, tartışılması olmuştur.  Saha araştırması sonuçları, ülke raporları, karşılaştırmalı rapor ve nihai çıktı olan Competency Profile of an Innovative Entrepreneur’e buradan erişebilirsiniz.

Ortaklar, ayrıca, bundan sonra geliştirilmesi planlanan çıktıların (O2 – Self-Assessment Tool, O3 – eLearning Modules and O4 – Web based Mobile Software) liderler tarafından yapılan sunumları üzerinde tartışmışlardır.

Toplantıdan fotoğraflar:

Invalid Displayed Gallery

Share This: