Admin Yorum yapılmamış

1950’lerde bilgisayarların gelişmesiyle başlayan teknoloji devrimi, 1970’lerde başlayan bilgisayarlar arası veri haberleşmesi ve ardından 1990’lardan beridir insanların hayatında gittikçe daha önemli bir yere sahip olan sosyal medyanın devreye girmesi, insan hayatını bu süreçte önemli ölçüde değiştirmiştir.

Bugün bu haberleşme kanalı bireylerin hayatlarını yönlendirmekte ve büyük kitleler zamanlarının çoğunu bilgisayarlarının ve telefonlarının başında geçirmektedirler.

Digital 2019 raporuna göre dünyada internet ve sosyal medya kullanımı hızlanarak artmaktadır. 

Geçen bir yıl içerisinde mobil cihaz kullanıcısı 100 milyon kişinin üzerinde %2 oranında bir artışla 5 milyar 110 milyon kişiye ulaşmıştır. İnternet kullanıcılarının sayısı ise 366 milyonun üzerinde %9 artışla 4 milyar 390 milyona ulaşmıştır. Sosyal medya kullanıcılarının sayısı da son bir yıl içerisinde 288 milyon artarak 2019 yılının başında 3 milyar 480 milyona ulaşmıştır. Mobil telefon üzerinden sosyal medya kullanımı ise aynı dönemde %10 oranında 297 milyon kişi artarak 3 milyar 260 milyon kişiye ulaşmıştır. 

Digital 2019 Research Survey Data

Dünya nüfusunun bir önceki yıldan %1,09 büyümeyle 2019 yılı başında 7 milyar 755 milyon kişiye ulaştığı tahmin edilmektedir. İnternet kullanıcıları ve mobil kullanıcıları dünya nüfusunun büyük çoğunluğunu oluşturmakta ve nüfus artışından daha hızlı bir büyüme oranıyla artmaktadırlar. 

Türkiye’de internet kullanımı 2019 yılında 16-74 yaş grubundaki bireylerde bir önceki yıldan %2,4 artarak %75,3 olmuştur. Sosyal medya ise bir trende dönüşmüş, bireylerin en çok zaman geçirdiği ortamlardan biri haline gelmiştir. Türkiye’de gününün yaklaşık 7 saatini internette geçiren bireyler bu zamanın 2 saat 46 dakikasını sosyal medyada harcamaktadırlar.

İnternet ve sosyal medya toplumların davranışlarını şekillendirecek bir haberleşme düzeni olarak yüzyılımıza damga vurmuştur. Bundan en çok etkilenen alanlardan biri ise insanların satın alma alışkanlıkları üzerindedir.

Türkiye’deki hanehalkı internet kullanımı araştırmasında en son alışveriş zamanına göre bireylerin kişisel kullanım amacıyla internet üzerinden mal veya hizmet siparişi verme ya da satın alma oranı 2019 yılında bir önceki yıla göre 0,8 artarak 34,1 olmuştur. İnternet üzerinden alışveriş yapan bireylerin son bir yıl içerisinde sipariş verdikleri ya da satın aldıkları mal ve hizmet türlerinin başında %66,2 oranıyla giyim ve spor malzemeleri gelmektedir. Bireyler tükettikleri giyim ve spor eşyasının %66,2’sini internet aracılığıyla satın almaktadırlar. Gıda maddeleri ve günlük gereksinimlerinin %27,4’ünü, ev eşyalarının %26,9’unu, elektronik araçlarının %20,3’ünü ve kitap, dergi, gazete gibi ürünlerin %20,2’sini internetten almaktadırlar.

İnternetten alışveriş gittikçe artan bir eğilim haline gelmektedir. Buna göre işletmelerin bu eğilimden fayda sağlamak amacıyla çeşitli girişimlerde bulunmaları gerekir. Özellikle kadroları içerisinde internet ve sosyal medya alanında istihdam yapmaya başlayarak hedef kitlelerini belirleme ve hedef kitlelere ulaşmada internet ve sosyal medyanın avantajlarından faydalanmaya başlamalılardır. 

Bu istihdamı karşılayacak istihdamın yetiştirilmesi için Makro Danışmanlık DIVET Proje ortaklığına dahil olmuştur. DIVET projesi sosyal medya ve internet üzerinden ihracat yapabilme becerisine sahip genç işgücü yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Proje hakkında ayrıntılı bilgi için projenin internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Share This:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir