Efsa Sabit Yorum yapılmamış

İlk ortaklar toplantısı 23-24 Kasım tarihlerinde Napoli, İtalya’da gerçekleştirildi.

MAV, ortak ülkelerdeki göçmenlerin topluma kazandırılmasının olumlu etkileri hakkında farkındalık yaratmayı ve göçmenlerin topluma uyum sürecini destekleyebilmek amacıyla yetişkinler için açık öğrenim kaynakları geliştirmek, yaygınlaştırmak ve kullanmayı amaçlamaktadır.

İlk toplantıda, ortaklar genel tanıtım sonrasında projenin temel çıktıları, özel hedefleri, fikri çıktıları, etkinlikler ve kalite yönetimi konularını tartıştılar. Toplantının temel konularından biri, göçmenlerin Avrupa işgücü piyasasına uyum sağlamasını kolaylaştırmayı, beceri ve yeteneklerini tanımlamaya yardımcı olmayı ve daha önce aldıkları eğitimleri geliştirmeyi amaçlayan proje fikri çıktıları idi.

Proje, yedi ortak ülke olan Almanya, Türkiye, İtalya, Romanya, Yunanistan, Kıbrıs ve İngiltere’de gönüllü olan yetişkin göçmenlerin hem kendilerini geliştirmeleri hem de diğer göçmenlere danışmanlık veya rehberlik yapabilmeleri için yardımcı olacak öğrenme araçları geliştirilecek uzman kuruluşlar tarafından uygulanacak. İki yıllık proje sürecinde eğitmen kılavuzu, yetişkinler için öğrenme aracı, yetişkinler için müfredat ve iletişim aracı geliştirilecek.

Share This: