BACKTONATURE

Proje Referans Numarası:

2012-1-TR1-LO05-35140

Proje Hakkında:

Son yıllarda turizm, Avrupa Ekonomisi için önemli bir itici güç haline gelmiştir. Ulaşım sektöründeki sürekli gelişim, ve dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan toplumlardan tek bir bilgi toplumu yaratan son teknolojiler sayesinde, yeni ve alternatif turizm aktivitelerine olan talebin önümüzdeki yıllarda daha da artacağı beklenmektedir. Turizm, Avrupa’da ortak bir ekonominin ortaya çıkmasına, doğal ve kültürel zenginliklerin gelişimine katkıda bulunurken, aynı zamanda, Avrupa’da gelir ve istihdam yaratan en temel sektörlerden biri haline gelmiştir. Günümüzde, 9 milyondan fazla insan Avrupa Birliği Ülkelerinde bulunan otellerde, restoranlarda ve catering hizmetlerinde istihdam edilmektedir. Geçtiğimiz son bir kaç yılda olduğu gibi, turizm sektöründeki işgücüne olan ihtiyacın, önümüzdeki yıllarda da artmaya devam edeceği tahmin edilmektedir. Benzer bir eğilim Türkiye için de geçerlidir. Tüm bunlar, Avrupa’daki politika yapıcılarının, turizmde istihdamı neden öncelikli eylem konuları arasında tuttuğunu açıklamaktadır.

Kırsal turizm gibi alternatif turizm alanları da politika yapıcıların öncelikli konuları arasında yer almaktadır. Bu nedenle kırsal turizmde istihdam edilen işgücünün yeteneklerinin geliştirilmesine, yani mesleki eğitimlere olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır.

BAKTONATURE Projesinin temel hedefleri; kırsal turizm konusundaki eğitimlerin kalitesini ve çeşitliliğini artırmak; mesleki eğitim öğretmen ve eğitimcilerinin bilgi ve kapasitelerini, bir Avrupa perspektifi ile, artırmak ve her bir proje ortağının yarattığı değerleri bir araya getirmektir.
Bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için;

  • Kırsal turizm konusunda hazırlanacak olan eğitim modüllerinin, etkili bir şekilde yaygınlaştırılması ve değerlendirmesi için, mesleki eğitimciler kırsal turizm konusunda eğitilecek,
  • Turizm sektöründe yatırım yapacak olan bilgisayar okuryazarı girişimciler ve yöneticiler eğitilecek,
  • En iyi örnekler ve uzmanlıklar, proje ortakları arasında aktarılacak,
  • Ortak ülkelerdeki eğitimciler arasında iletişim kurulacak,
  • Özellikle dağ turizmi potansiyeli olan kırsal alanlarda farkındalık yaratılacaktır.

Dört farklı ülkeden proje ortakları (AT, BG, LV, and TR) bir önceki proje çıktılarından yararlanarak kapsamlı bir eğitim materyali hazırlayacak ve bunu internet üzerinden hedef kitleye ulaştıracaklardır. Bu materyal, potansiyel kullanıcılar üzerinde, inovatif eğitim yönteminin yaygınlaştırılması yoluyla, etki yaratırken; kırsal turizm kapasitesini ve insan kaynaklarını geliştirecektir.

Ortaklar:

back

Fotoğraflar

Share This:
Top