Bingöl İŞGEM

Project Reference Number:

EuropeAid/135337/IH/SER/TR

About

Bingöl İş Geliştirme Merkezi bir teknik destek projesidir.

Girişimciliği teşvik mekanizması ve işletme kuluçka merkezi olarak İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM) modeli, küçük ve orta ölçekli işletmelerden (KOBİ) oluşan yeni girişimleri ve istihdam artışını desteklemektedir.

İŞGEM modelinde, işletme kuruluşunun erken aşamalarındaki destekler, girişimcilerin piyasaya giriş ve geliştme evreleri sırasında kurumsallaşmalarına yönelik olarak sağlanır.

Teknik Yardım Projesinin kapsamı, İŞGEM’in faaliyetleri için sürdürülebilir bir iş planının geliştirilmesi, İŞGEM personelinin istihdamıına ve kapasitelerinin geliştirilmesi de dâhil olmak üzere, Bingöl İŞGEM’in kurumsal yapılanmasının ve kiracı girişimlerin tespitinin desteklenmesi ve bu girişimlerin teknik kapasitelerinin eğitim, rehberlik ve iş geliştirme danışmanlık hizmetleri yoluyla güçlendirilmesinden oluşmaktadır.

Önerilen proje, bilgi paylaşımı ve aynı zamanda iyi uygulamaların tespiti ve transferi için yurt içinde ve dışında kurulmuş olan diğer İŞGEM’lerin yanı sıra diğer başarılı kuluçka merkezleri arasında sinerji geliştirecektir.

Faydalanıcı Kuruluş

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Hedef Gruplar

 • Bingöl’de bulunan potansiyel girişimciler ve start-up’lar
 • Kadın girişimciler ve genç girişimciler (İŞGEM katılımcılarının en az %25’inin genç girişimciler ve kadın girişimciler olmasından emin olmak için pozitif ayrımcılık tedbirleri alınacaktır.)

Hedefler

Temel hedef, Bingöl’de girişimcilik altyapısını güçlendirmek ve Bingöl İŞGEM’deki girişimlerin teknik kapasitelerini geliştirme yoluyla, Bingöl’ün sosyo-ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmaktır.

Bu, Bingöl İŞGEM’in operasyonel kurulumu ve İŞGEM’in ev sahipliği yapacağı yirmi yeni girişimciye iş geliştirme desteği sağlanması yoluyla başarılacaktır.

Özel Hedefler

Bu projenin özellikle hedeflediği husus; ildeki girişimcilik kültürünü, ekosistemini ve altyapısını, İŞGEM’in operasyonel kurulumu ve en az yirmi iki iş geliştirme desteği ile güçlendirmektir.

Zorluklar ve Fırsatlar

 • Bingöl İŞGEM, girişimciliğin geliştirilmesi için uygun bir ortamın oluşturulması açısından ulusal ve bölgesel planlar, politikalar ve stratejilerle uyumludur. Proje, strateji belgelerinde ciddi bölgesel zayıflık olarak bahsedilen ve bölgesel gelişmenin önünde bir engel olan zayıf girişimcilik kültürüne odaklanmakta ve girişimcilik ortamını desteklemektedir.
 • Bingöl, genellikle tarımsal küçük çaplı üretime dayanan geleneksel sektörlere ve az gelişmiş, kırsal ekonomiye sahiptir. Bu nedenle, geleneksel sektörlerde potansiyel girişimcilere ev sahipliği yapan ve dinamik yeni teşebbüsleri destekleyen yeni bir İŞGEM’in, imalat sektörünün kalitesini ve kapasitesini artırması, diğer bölgeler ve yurtdışı ticaret / ekonomi ilişkileri geliştirmesi, rekabet edebilirlik ve yerel büyümeye katkı sağlaması beklenmektedir.
 • Bingöl İŞGEM, yeni girişimlere ve fikirlere ev sahipliği yaparak genç girişimcileri kendi bölgelerinde tutmaya devam edecektir. Ayrıca İŞGEM, kadın girişimcileri cezbetmeyi hedeflemektedir.
 • Geleneksel ürünler için bir kuluçka merkezi olarak Bingöl İŞGEM, diğer yerel tarımsal kalkınma politikaları / projeleri ile sinerji oluşturacak ve böylece bölge için üretim ve tarım sektöründe katma değer artışına neden olacaktır. Bu amaçla, mevcut veya gelecekte kurulacak diğer İŞGEM’ler ile de ağ oluşturmalıdır.
 • Geleneksel rekabetçi ürünlerin üretimi için uygun koşulları yaratmak üzere hammaddelerin (tarım) varlığı ve nasıl işleneceği ile ilgili Bingöl Üniversitesi’nin bilgi birikiminden yararlanılacaktır.

Beklenen Sonuçlar

 • İŞGEM yönetimi, teknik ve destek personeli işe alınmış ve eğitilmiştir.
 • İŞGEM, gelişitirilen İş Planı’na uygun bir şekilde faaliyet göstermektedir.
 • İŞGEM hizmetleri talep analizlerine ve geliştirilen Hizmet Kılavuzuna göre sağlanmaktadır.
 • 22 start-up firması/potansiyel girişimciler (İŞGEM kiracıları) şeffaf bir seçim süreciyle belirlenmiş ve İŞGEM’in bünyesindeki tesislere yerleştirilmiştir.
 • Kiracı firmalar, iş planlarını geliştirirken ve uygularken desteklenmektedir.
 • İŞGEM faaliyetleri ve sonuçları, bir dizi görünürlük eylemi ile yaygınlaştırılmaktadır.

Consortium

Bingöl İşgem

Photos

Downloads

Share This:
Top