DİVET

Proje Referans Numarası:

 

597878-EPP-1-2018-1-EL-EPPKA3-VET-JQ

Proje Hakkında:

DİVET – İnternet ve Sosyal Medya Üzerinden İhracat Yapma Becerilerinin Geliştirilmesi Projesi, Aralık 2018 – Aralık 2020 tarihleri arasında uygulanacak bir Erasmus+ projesidir.

İhracat, Avrupa Birliği’nde istihdam ve büyüme için temel kaynaklardan birini oluşturmaktadır. Ancak, günümüzde dijital ekonomiye olan eğilim gittikçe artmakta ve bu durum ihracatı olumsuz yönde etkilemektedir. Günümüzde, internet üzerinden yapılan satış ve ihracat faaliyetlerinde önemli oranda artış görülmektedir. Mesleki Eğitim ve Öğretim sistemi bu gelişmeler karşısında yetersiz kalmaktadır. Ayrıca mevcut MEÖ sistemlerinde e-pazarlama konusunda belirlenmiş yeterlilikler bulunmamaktadır. Bu nedenle, internet ve sosyal medya üzerinden çalışmak üzere nitelikli profesyoneller yetiştirmek için mesleki eğitim sisteminin geliştirilmesi gerekmektedir.

DİVET Projesinin amacı, bir yandan genç işsizlerin istihdam edilebilirliğini arttırmak ve bir yandan da firmalara nitelikli işgücü sağlamak amacıyla internet ve sosyal medya üzerinden ihracat yapmayı hedefleyen kişilerin becerilerinin geliştirilmesini sağlamaktır. Bu amacı gerçekleştirebilmek için proje kapsamında internet ve sosyal medya üzerinden satış faaliyetlerine odaklanan üç adet mesleki eğitim ve öğretim kurumu arasında ortak bir yeterlilik sistemi geliştirilerek katılımcılara çıraklık eğitimi verilecektir. Üç aylık çıraklık eğitiminin tamamlanması, eğitim programının başarıyla tamamlanabilmesi için ön koşul olacaktır. Aynı zamanda, firmalar ve sektör temsilcileri ile işbirliği yapılarak Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ’ne göre ortak bir yeterlilik profili geliştirilecektir. Ortak yeterlilik profilinin temelinde, eğitim sonunda geçerli bir yeterlilik sistemi kurabilmek için değerlendirme standartları ve ortak bir müfredat geliştirilecektir. Buna paralel olarak, ilgili kurumlar arasındaki işbirliğini ve koordinasyonu arttırmak ve hem sınıf içerisinde hem de iş başında öğrenmenin yüksek standartlarda olmasını sağlamak için kalite kontrol mekanizmaları geliştirilecektir. Bu eğitimlerin 2019 – 2020 akademik yılı içerisinde pilot uygulamaları gerçekleştirilecektir. Pilot uygulamalar sırasında ihracat alanında çalışan ve dijital gelişmeleri takip etmek isteyen 80 MEÖ öğrencisi ve 80 KOBİ seçilecektir. Projenin sonucunda, MEÖ öğrencilerinin sektöre ilişkin bilgi, beceri ve yeterliliklerinin önemli ölçüde geliştirilmesi ve KOBİ’lerin çıraklık eğitimine daha fazla önem vermeleri gerektiğinin anlaşılması, ayrıca ihtiyaç duyulan beceri ve yeteneklere sahip çalışanları daha kolay bulmaları beklenmektedir.

ORTAKLAR:

Downloads

Share This:
Top