ECOLIVE

Proje Referans Numarası:

2015-1-TR01-KA202-022526        

Proje Hakkında:

ECOLIVE – “Organik Zeytinyağı Üretimi için Eğitim” 2015 ve 2018 yılları arasında yürütülecek olan bir Erasmus+ Strategic Ortaklık Projesidir.

Zeytinyağı, Akdeniz mutfağının vazgeçilmez bir parçasıdır ve Akdeniz çevresinde bulunan ülkeler, dünyada en fazla zeytinyağı üretimini gerçekleştirmektedir. Zeytinyağı bu ülkelerin tarım sektöründe gerçekleştirdikleri ihracatın da önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Ancak, günümüz uluslararası pazarlarında organik ürünlere yönelik yükselen bir eğilim oluşmakta ve Akdenizli zeytinyağı üreticilerinin üretimlerini bu eğilime yönelik olarak düzenlemeleri ihtiyacı doğmaktadır.

Organik zeytinyağı, sıradan zeytinyağına oranla daha kaliteli ve sağlıklıdır, ve Avrupa Birliği üye ülkelerinin her birinde bulunan kalite kuruluşları tarafından onaylanmıştır. Organik zeytinyağının başarılı bir şekilde üretilebilmesi ve satılabilmesi için, öncelikle zeytinyağı üreticilerinin, tarımsal kooperatiflerin ve geleneksel zeytinyağı üretimini organik tarıma dayanan zeytinyağı üretimine dönüştürmek üzere çalışan firmaların yöneticilerinin bu alanda eğitimler ile desteklenmesi gerekmektedir. Bu, tarımsal kooperatif ve üretim firmaları yöneticilerinin eğitimi ve onların da çiftçileri/tarım işçilerini eğitmesi ile mümkün olacaktır. Organik zeytinyağı üretimine katkıda bulunması öngörülen eğitim başlıkları aşağıdaki gibidir:

 • Zeytinlik topraklarının hazırlanması ve yönetimi, toprak verimliliğinin yükseltilmesi ve sürdürülmesi
 • Zeytinliklerin organik gübrelenmesi
 • Zeytinliklerin korunması, zararlılar ve hastalıklardan korunma yöntemleri
 • Hasat ve taşıma yöntemleri
 • Zeytinyağı üretiminin kimyasal solventler kullanmadan doğal yöntemler ile yapılması
 • Organik zeytinyağının paketlenmesi, saklanması ve taşınması
 • Organik zeytinyağının etiketlendirilmesi
 • Organik zeytinyağının ihracatı

ECOLIVE Projesi kapsamında e-öğrenme ve mobil öğrenmeye dayalı olarak geliştirilen eğitim yöntemi, tarımsal kooperatif ve firmaların üye ve yöneticilerinin, çiftçileri/tarım işçilerini organik zeytinyağı üretimi konusunda yönlendirmelerini sağlamak üzere yukarıda verilen başlıklarda eğitimler içermektedir.

Proje hedeflerinin gerçekleştirilmesi, ortak ülkelerde zeytinyağı üretiminin geliştirilmesine katkıda bulunacak ve çiftçilerin geleneksel tarım yöntemlerinden elde ettikleri kazançlarının organik tarımın pazarda daha yüksek değer bulması nedeniyle gelirlerinin artmasına katkıda bulunacaktır. Aynı zamanda, zeytinyağı üretiminin yapıldı bölgelerde, yerel ve bölgesel kalkınmaya etkisi olacaktır.

Projenin Hedef Grupları:

Projenin nihai faydalanıcıları, ortak ülkelerin zeytinyağı üretiminin yapıldığı bölgelerinde faaliyet gösteren zeytinyağı üreticileridir. Temel hedef grubu ise, tarımsal kooperatiflerin ve üretim firmalarının yöneticileri oluşturmaktadır. Bu grup, zeytinyağı üretiminde çalışan tüm grupların eğitmenleri olarak yetiştirilmek üzere, proje eğitim materyalleri kullanılarak eğitilecektir.

Fikri Çıktılar:

 1. Uluslararası Eğitim İhtiyaç Analizi: Ortak ülkelerde, organik zeytinyağı üretimine yönelik olarak zeytinyağı üreticilerinin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi için gerçekleştirilen masa başı ve saha araştırması verilerinin karşılaştırmalı olarak analizini içermektedir.
 2. Karma Eğitim Materyalleri: Eğitim materyallerinin geliştirilmesindeki temel amaç, zeytinin yetiştirilmesinden ihracata hazırlığına kadar zeytinyağı üretiminin her aşamasında yer alan tüm grupların (çiftçiler/tarım işçileri, tarımsal kooperatif ve üretim firmaları yöneticileri) eğitimidir.
 3. E-öğrenme ve Mobil Öğrenme Platformu: Eğitim materyallerinin yükleneceği ve e-öğrenme derslerinin gerçekleştirileceği teknik altyapı.
 4. Eğitmenlerin Eğitimi: Eğitmenlerin eğitimi 2 aşamada gerçekleştirilecektir. İlk aşama, ortaklar toplantısı kapsamında 2 uzman eğitmenin birebir eğitimi ve ikinci aşama, belirlenen 12 eğitmenin ilk aşamada eğitilen 2 uzman eğitmenin desteğiyle e-öğrenme yoluyla eğitilmesi şeklinde gerçekleştirilecektir.
 5. Karma Eğitim Dersleri: Dersler, ortak ülkelerde bulunan çiftçi ve zeytinyağı üreticilerine verilecektir.

Ortaklar:

ECOLIVE

Fotoğraflar

Dosyalar

Share This:
Top