Gümüşhane İŞGEM

Project Reference Number:

EuropeAid/136687/IH/SER/TR

About

Gümüşhane Geleneksel ve Organik Ürünler İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM), Ağustos 2016-Mart 2018 arasında sürmesi planlanan bir teknik yardım projesidir.

Girişimciliği teşvik mekanizması ve işletme kuluçka merkezi olarak İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM) modeli, kısa zamanda KOBİ olarak tanımlanan küçük ve orta ölçekli işletmeler ile istihdam artışlarını ifade eden yeni işyerlerini desteklemektedir. İŞGEM modelinde, işletme kurulumunun erken aşamalarındaki destekler girişimcilerin piyasaya giriş ve geliştirme evreleri sırasında kurumsallaşmalarına yönelik sağlanır. Bölgesel düzeyde (Gümüşhane İli), kilit zorluk girişimciliğin geliştirilmesi için uygun bir ortam oluşturmaktır.

Gümüşhane, geleneksel sektörlere dayanan az gelişmiş, çoğunlukla kırsal ekonomiye sahiptir. Bu nedenle, geleneksel sektörlerde potansiyel girişimcilere ev sahipliği yapan ve dinamik yeni teşebbüsleri destekleyen yeni bir İŞGEM’in, gıda sektörünün imalat kalitesini ve kapasitesini artırması, diğer bölgeler ve yurtdışı ticaret / ekonomi ilişkileri geliştirmesi, rekabet edebilirlik ve yerel büyümeyi artırması beklenmektedir.

Projenin Yararlanıcıları

Projenin Sözleşme Makamı; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (MoSIT) bünyesinde bulunan AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’dür(DoEUFP). Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA), Gümüşhane-İŞGEM Projesi’nin nihai faydalanıcısıdır. DOKA Yönetim Kurulunda yer alan Gümüşhane Valisi, nihai faydalanıcının kıdemli temsilcisidir.

Hedef Gruplar

 • Gümüşhane bölgesindeki potansiyel girişimciler ve start-up’lar
 • Kadın girişimciler ve genç girişimciler( Pozitif ayrımcılık ölçütleri gereğince İŞGEM katılımcılarının en az %25’inin genç girişimciler ve kadın girişimciler olması garantiye alınmıştır)

Genel Hedefler

Temel hedef Gümüşhane’de girişimci altyapıyı güçlendirmek ve Gümüşhane İŞGEM’deki işletmelerin teknik kapasitelerini artırmak yoluyla Gümüşhane’nin sosyo-ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmaktır.

Bu, Gümüşhane İŞGEM’in operasyonel kurulumu ve İŞGEM’in ev sahipliği yapacağı yirmi yeni girişimciye iş geliştirme desteği sağlanması yoluyla başarılacaktır.

Özel Hedefler

 • İŞGEM’in hizmet altyapısının geliştirilmesi
 • İŞGEM ve Kiracılarının Teknik Kapasitelerinin Güçlendirilmesi

Zorluklar ve Fırsatlar

 • Gümüşhane İŞGEM, girişimciliğin geliştirilmesi için uygun bir ortamın oluşturulması açısından ulusal ve bölgesel planlar, politikalar ve stratejilerle uyumludur. Proje, strateji belgelerinde ciddi bölgesel zayıflık olarak bahsedilen ve bölgesel gelişmenin önünde bir engel olan zayıf girişimcilik kültürüne odaklanmakta ve girişimcilik ortamını desteklemektedir.
 • Gümüşhane, genellikle tarımsal küçük çaplı üretime dayanan geleneksel sektörlere ve az gelişmiş, kırsal ekonomiye sahiptir. Bu nedenle, geleneksel sektörlerde potansiyel girişimcilere ev sahipliği yapan ve dinamik yeni teşebbüsleri destekleyen yeni bir İŞGEM’in, imalat sektörünün kalitesini ve kapasitesini artırması, diğer bölgeler ve yurtdışı ticaret / ekonomi ilişkileri geliştirmesi, rekabet edebilirlik ve yerel büyümeye katkı sağlaması beklenmektedir.
 • Gümüşhane İŞGEM, yeni girişimlere ve fikirlere ev sahipliği yaparak genç girişimcileri kendi bölgelerinde tutmaya devam edecektir. Ayrıca İŞGEM, kadın girişimcileri cezbetmeyi hedeflemektedir.
 • Geleneksel ürünler için bir kuluçka merkezi olarak Gümüşhane İŞGEM, diğer yerel tarımsal kalkınma politikaları / projeleri ile sinerji oluşturacak ve böylece bölge için üretim ve tarım sektöründe katma değer artışına neden olacaktır. Bu amaçla, mevcut veya gelecekte kurulacak diğer İŞGEM’ler ile de ağ oluşturmalıdır.
 • Geleneksel rekabetçi ürünlerin üretimi için uygun koşulları yaratmak üzere hammaddelerin (tarım) varlığı ve nasıl işleneceği ile ilgili Gümüşhane Üniversitesi’nin bilgi birikiminden yararlanılacaktır.

Çıktılar

 • Gümüşhane İl’indeki Stratejik Olarak Önemli Sektörlerin Tanınması
 • Değer Zinciri Analizi Raporları ve Talep Tahmini Anketi Sonuçları Raporu
 • Gümüşhane İŞGEM İş Planı – Sürüm 1.0 ve Gümüşhane İŞGEM Hizmet Dağıtım Kılavuzları
 • İŞGEM’in İletişim ve Görünürlük Stratejisi ve İşlevsel bir web sitesi
 • Tanıtım Seminerleri gerçekleştirilmesi
 • İŞGEM personel eğitimleri ve Eğitim raporları (onaylanmış Eğitim Programı da dahil olmak üzere)
 • 3 Çalışma ziyareti raporları (2 ulusal ziyaret ve 1 uluslararası ziyaret)
 • Lansman etkinlik raporu
 • Gümüşhane İŞGEM’in ilk 20 kiracısının kabulü
 • Kiracı İş Planları iyileştirme programları
 • Kiracılara verilen eğitim, danışmanlık, mentorluk ve danışma toplantıları
 • Kiracıların geliştirdiği İş Planları
 • İş Geliştirme Hizmetleri değerlendirme raporu
 • Güncellenmiş Gümüşhane İŞGEM İş Planı – Sürüm 2.0
 • Gümüşhane İŞGEM’in olası genişleme finansmanı için iki proje teklifi

CONSORTIUM

Photos

Downloads

Partners

Share This:
Top