IIDICT

Proje Referans Numarası:

2012-1-FR1-GRU06-35655-6

Proje Hakkında:

Dünyadaki her 6 kişiden biri, yaklaşık olarak 1 milyar insan, engelli. Çalışma yaşında olan engellilerin çoğu istihdam edilmemekte; örgün ve mesleki eğitimlere erişimde ve iş bulmakta yaşadıkları zorluklardan dolayı, büyük bir çoğunluğu yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır.

Engellilerin temel mağduriyetleri;

  • Eğitimden yoksunluk; kırsal bölgelerde yaşayan çocuklar, eğitimdeki sınırlı kaynaklar nedeniyle mağdur durumdayken; engelliler, mevcut kaynaklar kendilerine uygun olmadığından daha da mağdur duruma düşmektedirler.
  • Mesleki eğitim ve temel mesleki yeteneklerden yoksunluk; özellikle engelli kadınların mesleki eğitime erişimde yaşadıkları zorluklar ve nihayetinde eğitimden mahrum kalmaları, iş ararken büyük sorunlar yaratmaktadır. Erişilebilen eğitimler ise çoğunlukla kaliteden yoksundur. Bir diğer gerçek, engellilerin eğitimden dışlanmalarıdır.

Engellilerin mesleki eğitimlere ilişkin genel sorunları: yüksek ücretler, fiziksel, işitme, görme ve zihinsel engelliler için eğitim merkezlerine ulaşım, işitme engellilerin iletişimi ve mevcut eğitimler hakkındaki bilgilere erişim.

Engellilerin yaşadığı diğer sorunlar;

  • Körler alfabesiyle hazırlanmış eğitim materyallerinin, özel ihtiyaç öğretmenleri tarafından verilen desteklerin, temel eğitimin veya eğitim kalitesinin, işaret dili tercümanlarının ve özel eğitimli öğretmenlerin yetersiz kalmalarıdır.
  • Değişen işgücü piyasası; yeni teknolojilerin üretime katılması ile emek-yoğun işlerin azalması, daha önce engelliler için mevcut olan iş pozisyonlarının da giderek azalmasına neden olmaktadır.  Yeni iş prensipleri daha yüksek düzeyde yetenekler gerektirmektedir ve bu, zaten dezavantajlı durumda olan engellileri daha da mağdur duruma düşürmektedir.
  • İşverenlerin engelliler hakkındaki yanlış tutumları.

IIDICT Projesi, yukarıdaki olumsuzluklara değinmek, zihinsel/ bedensel engelli çocuk ve yetişkinlerin topluma kazandırılmasına yardımcı olmak adına, ICT (Bilgi ve İletişim Teknolojileri) çözümleri geliştirmek ve sunmak amacındadır.

Bu doğrultuda, proje;

  • Engellilerin mesleki eğitim uygulama ve deneyimlerinin karşılıklı olarak paylaşımını;
  • En iyi uygulamaları ve güncel çözümleri tanımlamayı ve analiz etmeyi;
  • Hedef grubun belirli ihtiyaçlarını anlamayı ve haritalamayı;
  • İhtiyaca uygun ICT ve e-öğrenme çözümleri geliştirmeyi hedeflemektedir.
Proje süresince katılımcı bir yaklaşım izlenecektir. Proje ortakları, test edilen ve sunulan çözümleri tartışmak üzere, farklı kullanıcı ve tedarikçileri bir araya getirecektir. Arkasından, hedef grup üyelerinin her birinin kendi ülkelerinde karşılaştıkları güçlüklerin proje ortakları tarafından listelenmesi için, tüm paydaşların katıldığı, 3 ayrı seminer düzenlenecektir. Bu ‘ihtiyaç haritalaması’ dördüncü seminerde tartışılacak ve sonuç olarak projenin ana çıktısı olan kapsamlı bir ihtiyaç analizi oluşturulacaktır. Bu kapsamlı analiz online çözümler için ayrıntılı bir tasarı görevi görecektir.

Ortaklar:

iidict

Fotoğraflar

Share This:
Top