INNOGROW

Proje Referans Numarası:

2015-1-TR01-KA202-022685

Proje Hakkında:

INNOGROW –  “İstihdam Edilebilirliğin Arttırılması, Yeni Girişimler ve Ekonomik Büyüme için İnovatif Girişimcilik Projesi” 2015 ve 2017 yılları arasında uygulanacak olan bir Erasmus+ Stratejik Ortaklık Projesidir. MAKRO Projenin lideridir.

Girişimciliğin yeni modelini ele alan INNOGROW, inovasyon ve girişimcilik alanında uluslararası düzeyde uzman kuruluşların işbirliği ile, girişimcilik eğitimlerine öğrenci odaklı yeni bir yaklaşım sunmayı hedeflemektedir.

INNOGROW, kendi kendini değerlendirme ve inovatif girişimcilik üzerine öğrenme araçları ve iş fikri geliştirme aracı içeren inovatif bir ‘öğrenme çizgisi’ yöntemini mobil destekli e-öğrenme yazılımı haline getirerek, öğrenme sürecini eğitmenler ve sınıf eğitimler ile desteklemek üzere tasarlanmıştır. Uygulanan inovatif öğrenme yöntemi ile, üniversite öğrencileri ve işsiz gençlerin istihdam edilebilirlik ve yeni girişim kurma konularında; KOBİ’lerin kilit çalışanlarının ise kurum içi girişimcilik konusunda gelişim göstermeleri beklenmektedir.

Özel Hedefler:

  • Mobil destekli e-öğrenme yazılımı içeriğinde inovatif girişimcilik eğitimi için yenilikçi bir ‘öğrenme çizgisi’ yöntemi geliştirmek
  • Genç bireylerin istihdam edilebilirliklerinin ve yeni girişimler kurma potansiyellerinin arttırılması için onlara güncel ve yenilikçi girişimcilik yetenekleri kazandırmak
  • KOBİ’lerin kilit çalışanlarının mevcut işlerinde iş geliştirme süreçlerine aktif katılımlarını sağlamak için onlara güncel ve yenilikçi girişimcilik yetenekleri kazandırmak

Hedef Grup:

  • İstihdam edilebilirliklerini artırmak veya yeni inovatif iş girişimlerinde bulunmak isteyen işsiz gençler
  • İstihdam edilebilirliklerini artırmak veya yeni inovatif iş girişimlerinde bulunmak isteyen üniversite öğrencileri
  • KOBİ’lerde karar verme süreçlerinde aktif yer alan ve mevcut işlerinde daha fazla inisiyatif almak isteyen kilit çalışanlar

Proje Çıktıları:

O1 – İnovatif Girişimci Yetkinlik Profili

Bir inovatif girişimcinin/kurum içi girişimcinin günümüz ekonomik şartlarında ve AB iş gücü piyasasında rekabet edebilmek için sahip olması gereken vasıflar, bu vasıfların kapsamları ve tanımları.

O2 – İnovatif Girişimcilik Üzerine Kendini Test Etme Aracı

Ortak ülkelerin her birinde gerçekleştirilen kapsamlı ve nitel saha araştırması sonucunda belirlenen çağdaş girişimcilik yeteneklerine dayalı ve karşılaştırmalı olarak öğrencilerin inovatif girişimcilik yeteneklerini ölçmek için geliştirilen online kullanıcı dostu bir kendini test etme yazılımı.

O3 –  İnovatif Girişimcilik e-Öğrenme Modülleri

Ortak ülkelerde gerçekleştirilen kapsamlı saha araştırması ve karşılaştırmalı analiz sonucunda belirlenen inovatif girişimcilik yetkinlikleri ve yeteneklerini kazandırmaya yönelik geliştirilen online eğitim modülleri.

O4 –  Kendini Test Etme, Öğrenme ve İş Fikri Geliştirme Modüllerini İçeren Web Tabanlı Mobil Yazılım

Üç farklı eklentiden oluşan çok fonksiyonlu web yazılımı (mobil destekli web uygulaması), bu eklentiler: Kendini Test Etme Aracı, Eğitim Modülleri ve İş Fikri Geliştirme Aracı. Web tabanlı mobil uygulama, her zaman ve bilgisayarlar ve mobil cihazlar dahil internet bağlantısını destekleyen tüm araçlarda kullanıma uygun olarak tasarlanacaktır.

O5 – Görünürlük ve Yaygınlaştırma Araçları

Projenin görünürlüğünün oluşması ve yaygınlaşmasının sağlanması için tasarlanacak araçlar.

Ortaklar:

Share This:
Top