MAV

Proje Referans Numarası:

2017-1-DE02-KA204-004284

Proje Hakkında:

MAV – ‘Göçmenlerin ve mültecilerin uyum sürecini desteklemek için yetişkin gönüllülerin eğitimi’ projesi, Kasım 2017 ile Ekim 2019 tarihleri arasında uygulanacak bir Erasmus+ Stratejik Ortaklık projesidir.

Proje, göçmenlere (mülteciler, üçüncü ülke vatandaşları ve genel anlamda yerli olmayan kişiler dahil olmak üzere) Avrupa işgücü piyasasında onları daha iyi yönlendirebilmek ve yetenek / yeterliliklerini belirlemelerine ve geliştirmelerine yardımcı olabilmek amacıyla, kendi ülkelerinde aldıkları eğitime dayalı olarak ‘danışmanlık’ veya ‘rehberlik’ yapacak gönüllülere odaklanmaktadır.

Proje kapsamında, yetişkin gönüllüler (özellikle gönüllü olan yetişkin göçmenler) için hem kendilerini geliştirmeleri hem de göçmenleri göç etme ile yerleştikleri ülkenin işgücü piyasasına uyum sağlama arasındaki geçiş sürecini yönetebilmelerine yardımcı olacak öğrenme araçları geliştirilecek ve bu sayede uyum içerisinde yaşayan toplumlar yaratılmasına katkı sağlanacaktır.  

Hedef Gruplar;

  • Proje ülkelerindeki gönüllü göçmenler/mülteciler; yaşadıkları ülkeye daha iyi uyum sağlayabilmek ve iş bulmak için becerileri ve yetkinliklerini geliştirmek isteyen, ayrıca çevrelerindeki diğer göçmenlere benzer süreçlerinde rehberlik ederek proje sonuçlarına aktif olarak katkıda bulunmak isteyen kişiler.
  • Göçmenler, mülteciler ve üçüncü ülke vatandaşları; özellikle yaşadıkları ülkeye daha iyi uyum sağlama ihtiyacı duyan kadınlar ve çocuklu kadınlar. İş hayatında verimlilik artışı, yaşadıkları ülkenin geleneklerini ve kültürünü daha iyi anlamaları için destek, motivasyonel rehberlik hizmetleri ve yalnızca çalışmaları için değil aynı zamanda yerel halkla olumlu ilişkiler geliştirerek toplumda kabul görmeleri için fırsatlar sağlanacaktır.
  • Proje ülkelerindeki yerel paydaşlar; kendi toplumlarının uyum içerisinde yaşayabilmesi için göçmenlerin kültürünü daha iyi anlamaya ihtiyaç duyan yerel halk, yetkili makamlar ve karar alıcılar, yerel işgücüne dahil olacak olan göçmenler ve işverenler.

Özel Hedefler:

  • Almanya, Türkiye, İtalya, Romanya, Yunanistan, İngiltere ve Kıbrıs’ta göçmenlerin topluma kazandırılmasının olumlu etkileri hakkında farkındalık yaratmak.
  • Göçmenlerin topluma uyum sürecini destekleyebilmek amacıyla yetişkinler için açık öğrenim kaynakları geliştirmek, yaygınlaştırmak ve kullanmak.

Fikri Çıktılar:

  1. Yetişkin Göçmen Gönüllüleri Motive Etmek Üzerine Eğitmen Kılavuzu
  2. MAV Yetişkinler İçin Öğrenme Aracı
  3. MAV Yetişkinler İçin Müfredat; “Göçmenlerin Entegrasyonunda Gönüllüler”
  4. MAV İletişim Aracı

Ortaklar:

Share This:
Top