MIGRAPRENEURS

Proje Referans Numarası:

2016-1-UK01-KA202-024286

Proje Hakkında:

MIGRAPRENEURS – “Avrupa’daki Vasıflı Göçmenlerin Girişimcilik ve Kurumsal Girişimcilik üzerine Becerilerinin Geliştirilmesi Projesi”, Eylül 2016 – Ağustos 2019 yılları arasında uygulanacak olan bir Erasmus + Stratejik Ortaklık Projesidir.

Beşeri sermaye, bölgelerin ve ülkelerin yenilikçi performanslarını belirleyen kilit faktördür. Araştırmalar, göç hareketi ile gelen beşeri sermayenin içerisindeki nitelikli bireylerin ev sahibi ülkelerdeki yenilikçiliğin dikkat çekici bir belirleyicisi olduğunu göstermiştir (SERC, 2011). Beceri uyuşmazlığı bir yandan işsizliği artırırken, öte yandan üretkenliği ve rekabetçiliği düşürebilmektedir. Bu durum beceri eksikliği veya beceri boşlukları gibi çeşitli formlarda ortaya çıkmakta olup,  bir kişinin nitelik, bilgi ve becerisinin iş gereksinimlerini aştığı durumlarda da geçerli olmaktadır. Avrupa’daki göçmen işçiler genel olarak yaptıkları işler için fazla kalifiyedir.

Bu projenin amacı, girişimcilik/kurumsal girişimcilik yaklaşımını kullanarak ortak ülkelerdeki vasıflı göçmenlerin becerilerini kullanabilmeleri üzerine tasarlanmıştır.

Hedef Gruplar

  • Üniversite düzeyinde eğitim görmüş olan vasıflı göçmenler
  • Avrupa’daki girişimci göçmenler (özellikle göçmen krizinden en fazla etkilenen ülkelerde)
  • Daha önce iş kurmayı hiç düşünmemiş veya iş kurma fikrinin ilk aşamalarında olan Avrupa’daki göçmenler

Genel Hedefler

Bu projenin genel hedefi girişimcilik/kurumsal girişimcilik yaklaşımını kullanarak ortak ülkelerdeki vasıflı göçmenlerin becerilerini daha iyi kullanabilmelerini sağlamaktır.

Özel Hedefler

Göçmenlerin topluma başarılı entegrasyonu konusu gittikçe önem kazanan bir konu haline gelmekte ve bir an önce ele alınması gerekmektedir.

Bu proje, göçmenlerin becerilerinin eşleştiği alanlarda istihdamlarına yardımcı olmak ve aynı zamanda hedef grupta girişimciliği destekleyerek ve onların güçlü sosyal ağlar kurmalarına yardımcı olarak da bu sorunun çözülmesine katkıda bulunacaktır.

Proje, katılımcıları, iş dünyası profesyonelleri ve göçmenlerle bir araya getirerek, daha uyumlu bir topluma katkıda bulunacak ve topluma daha aktif katılım sağlayacak bir platform vasıtasıyla bağlanacaktır.

Fikri Çıktılar

  • Vasıflı Göçmenlerin Girişimcilik Üzerine Eğitim İhtiyaç Araştırması Raporu: Ortak ülkelerdeki (Birleşik Krallık, Fransa, İspanya, Türkiye) vasıflı göçmelerle yapılan mülakatlarda ortaya çıkan eğitim ihtiyaçlarını ve masa başı araştırma verilerini içeren karşılaştırmalı rapor.
  • Eğitim Programı: ‘Vasıflı Göçmenlerin Girişimcilik Seferi’ adlı;  öğrenme materyalleri, Öğrenci paketinin tasarımı ve basımı, Pilot Eğitim Programı (toplam 2 pilot), ulusal pilot uygulama raporları (her pilot uygulamanın ardından), karşılaştırmalı rapordan oluşmaktadır.
  • Eğiticilerin Eğitimi Materyalleri: ‘Vasıflı Göçmenler için Girişimcilik Seferi’ eğitim programına ek olarak Eğiticilerin Eğitimi Kılavuzunun Geliştirilmesi, eğitim programının hazırlanması ve eğiticilerin eğitimi için atölye çalışması ( 1 günlük atölye çalışması)
  • Kendi İşini Kurmak İsteyen Vasıflı Göçmenler için Mevcut Yetenekleri Girişimciliğe Aktarma Kılavuzu: Vasıflı göçmenlere sahip oldukları becerileri girişimciliğe nasıl aktarabilecekleri konusunda bilgi sağlar. Kılavuz, her bir ortak ülkeye özel bilgiler veren bölümler içerecektir.
  • Karar Vericiler İçin Politika Kılavuzu: Migrapreneurs projesinde yer alan proje ortaklarının vasıflı göçmenler ile çalışırken kazandıkları deneyim ve uzmanlıklar temel alınarak, ortak ülkelerdeki karar verici merciler için girişimci ve kurumsal girişimcilik anlayışının geliştirilmesi üzerine kılavuz. Kılavuz öğrenme merkezinde ve internet sitesinde çevrimiçi pdf belgesi olacaktır.
  • E-Öğrenme Merkezi: Çevrimiçi Migrapreneurs Öğrenme Merkezi (Moodle tabanlı platform) Vasıflı Göçmenlerin Girişimcilik Seyahati eğitim programının yanı sıra eğiticiler için Kolaylaştırıcı Kılavuz ve Migrapreneurs ile ilişkili diğer interaktif öğrenme araçlarını içerecektir.
  • Hedef kitle üyelerinden projedeki bireysel deneyimlerini sergileyen bir dizi vaka çalışması merkezde hazır olacaktır.

Ortaklar:

Share This:
Top