So – VET

Proje Referans Numarası:

2016-1-MK01-KA202-021678

Proje Hakkında:

So-VET ‘’Genç İşsizliğe Bir Alternatif Olarak Sosyal Girişimcilik’’ Eylül 2016 – Ağustos 2018 arasında yürütülecek olan bir Erasmus+ Stratejik Ortaklık Projesidir.

İstihdam, eğitim veya öğretim sürecinde olmayan gençler için iş bulmak oldukça zordur. Bununla birlikte, örgün eğitim veya iş deneyimi olmadan da gençler yeterlilikler kazanabilmektedir.

Küreselleşme, demografik değişim, teknolojik ilerlemeler ve finansal kriz günümüz toplumları için büyük zorluklar yaratmıştır.

Bireyler, kendilerini geliştirmek için hızla değişen bilgi akışına ve bu değişikliklere ve gelişmelere nasıl ayak uydurulacağını öğrenmek zorundadır.

So-VET özellikle istihdam, eğitim veya öğretim sürecinde olmayan kişileri (NEETs) ve genç işsizliği, sosyal girişimciliğin genç işsizliğe bir alternatif olarak geliştirilmesi yoluyla hedefleyen özel bir projedir. İstihdam, eğitim veya öğretim sürecinde olmayan bu kişilere gerekli bilgi, beceri ve yetkinlikleri, son zamanlarda ilgi çeken ve krizi atlatmaya yardımcı olabilecek, sosyal girişimcilik üzerine mesleki eğitim yoluyla kazandırmak önemlidir.

Hedef Gruplar

  • İstihdam, eğitim ve öğretim sürecinde olmayan gençler,
  • Mesleki eğitim kurumlarındaki eğitmenler ve öğretmenlerdir.

Hedefler

Projenin temel hedefi, mesleki eğitim ve öğretim sürecini daha etkili ve verimli dersler ile, sosyal girişimcilik açısından geliştirmek ve zenginleştirmek, gençlerin sosyal girişimcilik konusundaki katılım ve etkinliğini artırmak, böylece mevcut durgunluğu ve işsizliği azaltmaktır.

Fikri Çıktılar

  • İşsiz Gençlerin Sosyal Becerilerini Belirlemek, Geliştirmek ve İyileştirmek için Müfredat: Gençlerin elde etmesi beklenen bilgi ve becerilere, öğrenme standartlarını veya öğrenmeleri beklenen öğrenme hedeflerini, öğretmenlerin öğretmesi gereken birimleri ve dersleri, ödevleri Derslerde kullanılan kitap, materyal, video, sunum ve okumalar ile öğrencilerin öğrenme ve sonuçlarını değerlendirmek için kullanılan testler, değerlendirmeler ve diğer yöntemlere karşılık gelmektedir.
  • Eğitim İhtiyaç Analizi Raporu: Sosyal girişimcilik açısından mesleki eğitimlerin ve hedef kitlenin özel ihtiyaçları üzerine yapılan araştırmaların bulguları üzerine nihai bir rapor biçiminde olacaktır. İhtiyaç analizinin, hedeflenen eğitim alanlarına olan ihtiyacı ve sosyal ekonomi ve girişimciliğe ilişkin becerilerin geliştirilmesi için özel müfredat geliştirme ihtiyacını ortaya koyması beklenmektedir.
  • Mevcut Ulusal Mesleki Eğitim Programlarına Müfredatın Entegre Edilmesi için Kılavuz: Müfredatın, materyallerin ve araçların başarılı bir şekilde uygulanması için gerekli olan tüm faktörleri inceleyecektir. Buna ek olarak, bu kılavuz, eğitim programını, programın içeriğini, eğitim materyallerini ve araçlarını ve aynı zamanda eğitim metodolojisini de anlatacaktır.
  • E-Öğrenme Platformu: Genç NEET’lerin pilot çevrimiçi derslere katılması ve uzaktan eğitim alabilmesi için belirlenen eğitim ihtiyaçlarına yönelik olarak geliştirilecek ve farklı bölgelerde bulunan, atölye / seminer / etkinliklere fiziksel olarak katılamayan bireylerin aktif katılımını sağlayacaktır. Çevrim içi dersler sağlayacak, açık tartışmalar ve fikir alış-verişi için bir uygulama topluluğu alanı içerecek ve ayrıca önemli ve ilgili kaynaklara sahip bir e-kütüphaneye sahip olacaktır.
  • Mutabakat Bildirisi (MoU): Sözü edilen tüm gruplar arasındaki anlaşmayı tanımlayan ve Avrupa eğitim programlarının teşvik edilmesi ve kurumsallaşması için planlanan eylemleri özetleyecek bir belge olacaktır.
  • Sosyal Girişimciliğin Geliştirilmesi El Kitabı: Projede üretilen tüm modelleri, araçları, metodolojiyi içerecek ve öğretici bir kılavuzda bir araya getirecektir.

Ortaklar:

Share This:
Top