Stratejik Yatırım Yönetimi ve Fizibilite Etütleri

Bilindiği üzere, her ölçekte kamu veya özel sektör yatırım kararları,23243 sürdürülebilirlik açısından; ihtiyaçlara uygun yönlendirilmeli ve rasyonel analizlere dayandırılmalıdır. MAKRO Stratejik Yatırım Yönetimi ve Fizibilite Metodolojisi, somut ve gerçekçi olarak belirlenmiş bir yatırım hedefinin, ancak;

  • Doğal, finansal, fiziksel ve insan kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması,
  • Belirli bir iş plan ve programı,
  • Denetlenebilir sistemlerin varlığı ile ulaşılabileceğinden yola çıkar.

Bu anlamda metodolojimiz, aşağıdaki hizmetleri kapsamaktadır:

  • Yatırımın uygulanabilirliği ve sürdürülebilirliği açısından, sektörel, yerel ve bölgesel analizlerin gerçekleştirilmesi,
  • Yatırım yeri ve uygulama alanlarının belirlenmesi,
  • Yatırım ve proje finansmanının planlanması ve uygulanması,
  • Sektörel lisans, izin ve desteklerin koordinasyonu

Metodolojimiz, hizmet sunduğu tüm tarafların gelecekteki başarılarını garanti altına almak amacıyla, geleneksel yatırım yönetimi yöntemlerinden farklıdır. İşletme modelinin gelecekteki durumunu bugünden görebilmek için uygun analizler gerçekleştirilir ve böylece yatırımdan kaynaklanan tüm riskler en aza indirgenir.

Yakın zamanda geliştirdiğimiz fizibilite çalışmalarına aşağıdaki linklerden erişebilirsiniz:

Top