Danışmanlık Hizmetleri

icon

MAKRO Ekibinin özellikle KOBİ’lerin ihtiyaçlarına yönelik sunmakta olduğu danışmanlık hizmetlerinin yöntem ve içerikleri aşağıda verilmektedir. Hizmetlerimiz değişen ekonomik ve rekabet koşullarına uygun olarak sürekli güncellenmektedir.

Gün geçtikçe değişen küresel ekonomide varlığını sürdürebilmek ve rekabet edebilmek için, sektör ve büyüklük farklı olmadan her işletmenin değişimlere ayak uydurması gerekmektedir. İşletmeler, bunu sürekli olarak; mevcut kaynaklarını, güçlü ve zayıf yönlerini, fırsat ve tehditleri ve kurumsal kültürlerini analiz ederek ve gerekli önlemleri alarak gerçekleştirebilir.  Bu anlamda, stratejik yönetim ve stratejik planlama güncel yöntemlerden farklı olup, tüm iç ve dış faktörleri uzun vadeli olarak değerlendirmeyi gerektirir.

MAKRO Stratejik Yönetim Metodolojisinde, stratejik amaçların belirlenmesi öncelik arz etmektedir. Daha sonra işletmenin iç ve dış çevre analizleri, etkinliği kanıtlanmış kapsamlı yöntemler ile gerçekleştirilip stratejik planlama ve uygulamaya geçilebilir.

Stratejik Yönetim

İş planları, işletmelerin işletme misyonuna uygun olarak stratejik bileşenlerini, iç ve dış çevre etkenleri önceden belirlemesini sağlayan, işletme başarı planlarını oluşturan geleceğe giden yolu doğru belirleyen, proaktif yönetim tarzının önemli bir unsuru ve işletme sahibinin el kitabıdır. İş planı hazırlamanın önemi ve her işletmenin bu yönde önemli ihtiyacı olması nedeniyle, günümüzde birçok kaynakta iş planı şablonu mevcuttur. Ancak, her işletmenin kendine has özellikleri olduğu gibi, kendine özel iş planı hazırlama ihtiyacı da ortadadır. Bu ihtiyaca yönelik olarak geliştirilen MAKRO İş Planı Metodolojisi, bağımsız kaynaklardan elde edilen sektörel verilerinin işletme sahibi veya yeni girişimci için işletmenin yaşamı süresince kullanılabilir bir başvuru dokümanı şeklinde hazırlanmasını esas almaktadır. İş planları, girişimci veya işletmenin vizyonuna uygun, değerli ve detaylı bilgileri içerir ve mümkün olduğunca kısa hazırlanır.

İş planları, sadece iş kurma aşamasında değil işletmenin büyüme aşamalarının her birinde güncel bilgiler ile yenilenmesi gerektiği unutulmamalıdır. Büyüyen işletmelerde iş planları; büyümeyi yönlendirir, öncelikleri yönetir, değerlendirme ve kontrolü kolaylaştırır ve nakit akışını planlar.

MAKRO İş Planı Metodolojisi, İş ve Yönetim Geliştirme Eğitim Programındaki uygun başlıklarda eğitimlerle desteklenebilmektedir.

İşletmeleri küresel rekabet şartlarına hazırlamayı hedefleyen bu kapsamlı danışmanlık paketi; sadece büyük işletmelerin değil KOBİ’lerin de uluslararası faaliyette bulunabileceği, sadece ileri teknolojili ürünler üretmenin uluslararası ticaret için ön koşul olmadığı ve iyi derecede İngilizce bilmek gerekmediğinden yola çıkar.

MAKRO Uluslararasılaşma Metodolojisi, öncelikle işletmelerin uluslararası ticaret için uygunluğunu derinlemesine analiz yöntemi ile değerlendirir ve değerlendirme sonucunda işletmeleri bir sonraki aşamada uygulanacak uygun hizmetlerin belirlenmesi için kategorilere ayırır.

Bu kategoriler ve uygun hizmet başlıkları aşağıdaki gibidir:

1. İhracata hemen başlayabilecek işletmeler için önerilen danışmanlık paketi:

  • İhracat planının yapılması
  • Pazar araştırması ve seçimi
  • Fuarlara katılma
  • Müzakere etkinlikleri
  • Ticari heyet etkinlikleri

2. İhracat yapabilmek için gelişime ihtiyacı olan işletmeler için önerilen danışmanlık paketi:

  • Gelişime konu olan alanların belirlenmesi
  • Gelişim önerilerinin yapılması, uygulama ve takip

Bu kategorilerde belirlenen işletmeler ve ‘İhracat şansı olmayan işletmeler’, Uluslararası Pazarlama ve Dış Ticaret konulu eğitim paketi ile desteklenmektedir.

Top