Eğitim Hizmetleri

33
MAKRO Ekibinin, KOBİ’ler başta olmak üzere tüm
işletmelere sunmakta olduğu eğitim programlarının detayları aşağıdaki verilmektedir. Eğitim içerikleri işletmelerin ihtiyaçlarına göre güncellenmektedir.

MAKRO Ekibinin uzun yıllar AB tarafından finanse edilen projelerde elde ettiği bilgi birikimi ve deneyimden yola çıkarak geliştirdiği eğitim programı, dış ticarete yeni başlayan veya başlamak isteyen KOBİ’lerin ihtiyaçlarına göre özel olarak tasarlanmıştır.

Alışılagelen teorik eğitim programlarının aksine, pratik bilgi ve uygulamaya dönük, sonuç odaklı ve sürekli yeni bilgilerle güncellenen eğitim programı, ihracat uygulamalarında yoğun deneyime sahip MAKRO İhracat Ekibi tarafından sağlanmaktadır.

Yaklaşık 5 gün süren eğitim programının başlıkları:

 • İhracat Stratejisi ve Küreselleşme
 • İhracata Hazırlık ve İhracat Planı
 • Pazara Giriş Teknikleri
 • Ticari Bilgi Kaynakları – Web’de Ticari Arama
 • Hedef Pazar Seçiminde ITC Trade Map Kullanımı
 • Fuarlara Katılım
 • Fiyatlandırma
 • Uluslararası Ticarî Sözleşmeler ve INCOTERMS
 • Ödeme Yöntemleri
 • Belgeler ve Teslim Yöntemleri

MAKRO Ekibi, birçok kamu ve özel sektör yatırımlarının fizibilite çalışmalarını başarı ile tamamlamış ve bu alanda üstün bir bilgi birikimine sahip olmuştur. Bu bilgi birikimine dayanarak, yatırımların sürdürülebilir olması açısından iki önemli konunun önemine dikkat çekmektedir:

 • Kamu veya özel sektör yatırımlarının ihtiyaçlara uygun olarak yönlendirilmesi gereği
 • Yatırım kararlarının girişimcilerin ve yöneticilerin içgüdülerinden ziyade rasyonel analizlere dayandırılması gereği

Ayrıca yatırımlarının ulusal veya uluslararası finansal destekler ile gerçekleştirilmesi durumunda, yatırım fikir ve planlarının belirli formatlarda fizibilite etütleri ve/veya fayda maliyet analizleri ile sunulması beklenmektedir. Kamu/özel sektör yönetici ve bölgesel kalkınma uzmanlarının fizibilite etüdü hazırlama usul ve esasları hakkında bilgilenmeleri gereği ortadadır.

Bu ihtiyaçtan yola çıkarak hazırlanan eğitim programı; her türlü tesisisin inşa edilmesi, yenilenmesi, büyütülmesi, darboğazların giderilmesi veya başka amaçlara hizmet etmesi için gerekli yatırım kararlarını destekleyen fizibilite etüdünün hazırlanmasına yönelik usul ve esasları kapsamaktadır.

Yaklaşık 5 gün süren eğitim programının başlıkları:

 • Yönetici Özeti
 • Saha/Pazar Araştırması
 • Yatırım Yeri ve Uygulama Alanlarının Değerlendirilmesi
 • Proje Yönetimi ve Uygulama Programı
 • Finansal ve Ekonomik Analizler
 • Sonuç ve Öneriler

MAKRO Ekibinin uzmanlık alanlarından biri olan stratejik yönetim metodolojisini destekleyen bir eğitim programı olan İş ve Yönetim Geliştirme Eğitim Programı, işletmelerin değişen küresel ekonomide varlıklarını sürdürebilmek ve rekabet edebilmek için ihtiyaç duyduğu konuları kapsamaktadır. İşletme yöneticilerine ve işletmelerin kilit çalışanlarına yönelik olarak hazırlanan program, işletmelerin çeşitli iş fikirlerinin analizlerini yaparak, bunları hayata geçirirken karşılaştıkları sorunlara çözüm üretme ve kurumsal performansı arttırma konularında katılımcılara yol gösterecektir.

Oldukça geniş kapsamlı olarak tasarlanan bu program, işletmelerin özel ihtiyaçlarına uygun olan konuların seçimi ile farklı şekillerde uygulanabilmektedir.

Eğitim programının başlıca konuları:

 • Değişime Ayak Uydurma
 • İş Fırsatlarını Takip ve Yeni İş Fikirleri Geliştirme
 • İş Analizi ve İş Planı Yapma
 • İşletme ve Sektör Analizleri
 • Ürün Geliştirme ve Marka Oluşturma
 • Rekabet ve Müşteri Analizleri
 • Finansman ve Pazarlama Planlarının Oluşturulması
 • Fiyatlandırma Stratejisi ve Dağıtım Kanallarının Belirlenmesi
 • İnovasyon Yönetimi
 • Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Liderlik ve Takım Çalışması
 • Etkili İletişim Yöntemleri
 • Problem Çözme Yöntemleri

Bu eğitim programı, işletmelerin kurumsal kapasite ve performansını arttırmak üzere geliştirdikleri iş fikir ve projelerine devlet tarafından sağlanan finansal desteklerin yapıları, kaynakları, başvuru ve uygulama süreçlerini tanıtmak üzere tasarlanmıştır. İşletme yöneticilerine ve işletmelerin kilit çalışanlarına yönelik olarak hazırlanan program ile katılımcıların; projelere uygun destek sağlayan devlet kurumları, desteklerin genel yapı ve gerekliliklerini, istenen belgeler ve başvuru süreçlerini tanımaları hedeflenmektedir.

Yaklaşık 5 gün süren eğitim programının başlıkları:

 • Devlet Desteklerinin Uygulama Esasları
 • Destek Sağlayan Kurumlar
 • Desteklemeye Esas Olan Konular
 • KOSGEB Destekleri
 • Kalkınma Ajansları Tarafından Sağlanan Destekler
 • Yatırım Teşvik Belgeleri
 • Ekonomi Bakanlığı Destekleri
 • Diğer Finansman Kaynakları ve Kredi Sağlayan Kuruluşlar
 • Destekler ile İlgili Bilgi Kaynakları
Top