Efsa Sabit Yorum yapılmamış

SO-VET Projesi’nin 4. Ortaklar toplantısı 25 ve 26 Nisan 2018 tarihlerinde İstanbul, Türkiye’de gerçekleştirilmiştir.

Toplantının temel konuları, harici izleme ve değerlendirme, yaygınlaştırma faaliyetleri ve proje fikri çıktıları olmuştur.

Toplantının birinci gününde ortaklar arasında koordinasyonu sağlamak ve kalite değerlendirme planı ile uyumu sağlamak amacıyla harici izleme ve değerlendirme süreçleri tartışılmıştır. Sonrasında yaygınlaştırma faaliyetleri ve tüm ortaklar tarafından gerçekleştirilecek etkinliklerin planlaması yapılarak her ortağın bilinirliğin arttırılması amacıyla kendi ülkesinde proje çıktılarının duyurulmasına yönelik faaliyetlerde bulunmasına karar verilmiştir.

İkinci gün, Mevcut Ulusal Mesleki Eğitim Programlarına Müfredatın Entegre Edilmesi için Kılavuz (IO3) sunulmuştur. Ortaklar tarafından İşsiz Gençlerin Sosyal Becerilerini Belirlemek, Geliştirmek ve İyileştirmek için Müfredat (IO2) ve Mevcut Ulusal Mesleki Eğitim Programlarına Müfredatın Entegre Edilmesi için Kılavuz (IO3) üzerinde fazladan verilen bilgilerin çıkarılarak faydalı okuma materyalleri eklenmesi gibi güncellemeler yapılmasına karar verilmiştir. Toplantıda ayrıca çevrimiçi öğrenme platformu da (IO4) sertifika süreçlerinin geliştirilmesi açısından değerlendirmeye tabi tutulmuştur.

Son olarak, Mutabakat Bildirisi’nin (IO5) Mayıs ayı sonuna kadar tamamlanmasına ve değerlendirilmesine karar verilmiştir. Bu bildiri, ilgili tüm gruplar arasındaki anlaşmayı tanımlayan ve Avrupa eğitim programlarının teşvik edilmesi ve kurumsallaşması için planlanan eylemleri özetleyecek bir belge olacaktır.

Share This:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir