Admin Yorum yapılmamış

Girişimcilik, günümüz ekonomisi ve onun yenilikçi özellikleri için bir sorun olan işsizliğe, özellikle genç işsizliğine, bir çözüm haline gelmektedir.

Genç işsizliğinin yanında, uzun bir tarihi olan göç konusu halen önemini korumaktadır. Bugün Türkiye, mülteciler, düzensiz göçmenler ve göçmen çalışanlar için bir merkez haline gelmiştir. Artan genç işsizliği ve göç dalgaları, Türkiye ekonomisi ve sosyal hayatı açısından büyük bir baskı oluşturmaktadır. Genç işsizliği ve göç konularının ortak noktası olan istihdamın yaratılmasında sürdürülebilir çözümler; yeni iş alanları oluşturmak ve girişimciliği teşvik etmek olarak öne çıkmaktadır.

Türkiye’deki göçmen girişimciliği üzerine yakın zamanda bir araştırma, Avrupa Komisyonu ve İngiliz Ulusal Ajansı tarafından desteklenen MIGRAPRENEURS – “Avrupa’daki Vasıflı Göçmenlerin Girişimcilik ve Kurumsal Girişimcilik üzerine Becerilerinin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında yapıldı. MAKRO proje ortağı olarak araştırmanın Türkiye ayağını gerçekleştirdi ve araştırma raporunu geliştirdi. Araştırmanın kapsamı ve sonuçlar aşağıda özetlenmektedir.


Türkiye İhtiyaç Analizi Raporu; göçmen ve mültecilerin istihdam durumunu, girişimcilik faaliyetlerini ve kalifiye göçmenlerin Türkiye’de girişimci olabilmek için ihtiyaçlarını hem mevcut kalifiye göçmenlerin hem de göçmenler/mülteciler için çalışan kurum temsilcilerinin gözünden masa başı veriler ile ortaya koymaktadır. Rapor, aynı zamanda, göçmenlere sağlanan eğitimlerdeki boşlukları incelemekte ve mevcut eğitimlerin daha iyi hale getirilmesi için önerilerde bulunmaktadır.

Rapor kapsamlı masa başı araştırma verileri de içermektedir, ancak en önemli bölümünü odak grup toplantıları ve yüz yüze derinlemesine görüşmelerin sonuçlarını içeren saha araştırması oluşturmaktadır.

Araştırmanın önemli bir parçası olan odak grup toplantılarından biri kalifiye ve girişimcilik potansiyeline sahip veya girişimci göçmenler / mülteciler ile ve diğeri göçmenler / mülteciler ile çalışan kurum temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi. İkinci odak grup toplantısına; Milli Eğitim Bakanlığı, Mülteci Destek Merkezi (MUDEM), Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (ASAM), Norveç Mülteci Konseyi ve Türk Kızılayı’ndan temsilciler katıldı. Odak grup toplantıları ve yüz yüze görüşmeler genellikle, göçmenlerin iyi istihdam şartlarına sahip olma veya girişimci olabilmeleri için sahip olması gereken yetenekler, girişimcilik desteği ve eğitimlerine erişimlerindeki sıkıntılar, mevcut eğitimlerdeki boşluklar gibi konular tartışıldı.  


Masa başı araştırma verileri, Türkiye’deki göçmen girişimciliğinin mevcut durumuna ışık tutmaktadır.

Bilindiği üzere, Türkiye, Suriye nüfusunun son yıllarda şiddetlenen iç savaş ile birlikte sığındığı komşu ülkeden biridir. İç savaşın halen devam ettiği düşünüldüğünde ve yakın gelecekte son bulmaması durumunda, Suriyeli sığınmacılar Türkiye’nin uzun vadede en büyük göçmen topluluğunu oluşturacaklardır. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, göçmenler için geliştirilecek büyük çaplı politikaların, ülkedeki sosyal refahın dengede tutulması için özellikle istihdam ve girişimciliği kapsayacak şekilde tasarlanması gerekmektedir. Türkiye’de göçmen girişimciliği halen gelişmekte olan bir konu olduğundan, henüz politika, stratejik plan veya desteklerde yer almamaktadır.

Saha araştırması verileri, kalifiye göçmenlerin karşılaştıkları zorluklar ve Türkiye’de iş kurmak için gereken kilit yeteneklere ışık tutmaktadır. Saha araştırması sonuçları aşağıda özetlenmektedir.

Göçmenler (ve mülteciler), Türkiye’de iş kurmak söz konusu olduğunda Türk vatandaşları ile eşit durumda değillerdir ve birçok zorlukla karşılaşmaktadırlar. Bu zorlukların başında, yerliler ile iletişim ve iş kurma konusunda doğru bilgilere/mevzuata erişim gelmektedir. Bunların yanında, Türk vatandaşı olmadıklarından devlet tarafından sağlanan iş kurma ve girişimcilik desteklerine erişememektedirler.

Göçmenler için en önemli mesleki yetenekler olarak Türkçe dil bilgisi ve ticari mevzuat bilgisi konularında ve sosyal yetenek olarak ise iletişim konusunda eğitime ihtiyaçları vardır. Kendilerini geliştirmeye ihtiyaç duydukları diğer sosyal yetenekler ise; ağ kurma (networking), yaratıcı düşünme ve problem çözme olarak öne çıkmaktadır.

Göçmenlerin en çok tercih ettiği eğitim yöntemleri; mobil cihazları yoğun olarak kullandıklarından e-öğrenme, doğru bilgiye daha kolay erişmelerine yardımcı olacağından koçluk / mentorluk ve kendi potansiyellerini görmelerini sağlayacağından başarı hikâyeleri olarak belirtilmiştir.  

Raporun tamamına erişmek için tıklayın.


Araştırma verilerinin toplandığı tüm ortak ülkelerde (İngiltere, İspanya, Fransa ve Türkiye) verilerin karşılaştırmalı analizine dayanarak girişimcilik potansiyeline sahip göçmenler için uygun eğitim içerikleri ve yöntemleri geliştirilmiştir. Geliştirilen bu eğitim programı, tecrübeli eğitmenler ve uzmanlar liderliğinde danışmanlık ve desteğe dayalı interaktif bir program sunmaktadır. Program, tek oturumlu bir çalıştaydan ziyade uzun dönemli bir eğitim olduğu için, katılımcıların radikal değişiklikler yapmalarına yardımcı olacaktır. Ayrıca program süresince katılımcılar kendi işlerini kurma yönünde olumlu adımlar atma veya kariyer basamaklarını tırmanmalarını sağlayacak rehberlik ve destek hizmetleri alabileceklerdir.

Çevrimiçi öğrenme kaynakları ile tamamlanan program iki bölüme ayrılmıştır:

Birinci bölümde, katılımcılar sosyal beceri eğitimi alacaklar ve girişimciliğin kendilerine uygun olup olmadığını keşfedecekler. Girişimci olabilmek için gereken temel veya geliştirilebilecek, yetenekleri daha iyi kavrayacak ve yeni iş fikirleri geliştirmeye yardımcı olacak bazı süreçleri deneyimleyecekler. İkinci bölümde ise uygun bir iş planı oluşturmak için gerekli eğitimi alacaklar. Bölüm içerikleri detaylı olarak aşağıda verilmektedir.

1.BÖLÜM

 • Modül 1: Girişimcilik bana uygun mu?
 • Modül 2: Fikir üretmek ve yaratıcılık
 • Modül 3: Yeni bir ülkede girişim serüveni planlamak
 • Modül 4: Ağ oluşturmak (network kurmak)
 • Modül 5: Kurumsal girişimci olmak (detaylı iş kurma eğitimine devam etmek istemiyorsanız isteğe bağlı ders)

2.BÖLÜM

 • Modül 1: İş fikrini tanıma ve değerlendirme
 • Modül 2: Kaynak ve kapasite değerlendirmesi
 • Modül 3: Müdahale yöntemleri ve işi büyütmek için liderlik
 • Modül 4: Rapor geliştirme ve sunma
 • Modül 5: Finansal planlama ve yeniden yapılandırma
 • Modül 6: Proje yönetimi
 • Modül 7: Göçmen girişimcilere sağlanan destekler
 • Modül 8: Proje ortak ülkelerinde (İngiltere, Fransa, İspanya ve Türkiye) iş yapmak

Program, yeterli eğitim ve tecrübeye sahip olan ancak işsiz veya niteliklerine uygun olmayan bir pozisyonda çalışan, girişimci olmak isteyen ancak girişimciliğin kendisine uygun olup olmadığından emin olamayan ve iyi bir iş fikrine sahip fakat nereden ve nasıl başlayacağını bilemeyen herkes için uygundur.

Program hakkında detaylı bilgi almak veya programa katılmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz!

Share This: